Sosiaali- ja terveyspalvelut

Palvelut tuottaa SoteHelmi

Vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille 1.1.2023.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue